วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เที่ยวในเมืองเพชรบุุรี แบบเช้าไปเย็นกลับ

มาเที่ยวไทยกันวันนี้ ไปเที่ยวชมเมืองเพชรบุรี แบบเช้าไปเย็นกลับ โดยจะเริ่มจาก พระนครคีรี (เขาวัง) จนถึงวัดเขาบันไดอิฐ โดยมีกำหนดการดังนี้

8:30 พระนครคีรี หรือเขาวัง
10:00 วัดพระพุทธไสยาสน์
10:40 วัดมหาธาตุ
11:30 วัดกำแพงแลง
12:20-14:00 กินอาหารเที่ยงที่ร้านระเบียงริมน้ำ
14:20 ถ้ำเขาหลวง
16:00 วัดเขาบันไดอิฐ
17:30 เดินทางกลับกรุงเทพ


ตื่นเช้ามาก้อบิดขี้เกียจ แล้วอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวเมืองเพชรกันในวันหยุด ทริปนี้น่าสนใจมากๆจ้ะ

8:30
เดินทางจากกรุงเทพ มาท่องเที่ยวถึงพระนครคีรี หรือเขาวัง ในเวลานี้กำลังสวย ดังที่เกริ่นไว้แล้วในทริปก่อนหน้านี้ว่า เขาวังมียอดเขา 3 ยอด ยอดเขาทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม ซึ่งภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่างบนผนังทั้งด้าน เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา

ยอดเขาเ็ป็นวัดพระแก้ว ภายในวัดพระแก้วประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดเล็กประดับด้วยหินอ่อน ด้านหลังเ็ป็นพระสุทธเสลเจดีย์ ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นหอระฆังรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดเล็ก

ยอดเขากลางของเขาวัง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร

ยอดเขาทางทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวัง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น โรงนา โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน ศาลาด่าน ศาลาเย็นใจ ทิมดาบองครักษ์ โรงครัวตามแบบพระราชวังทั่วไป นอกจากนี้กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาทางทิศตะวันตกเปิดเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี เสร็จจากตรงนี้ควรจะไปนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ที่วัดพระนอนสักหน่อยเพื่อเป็นสิริมงคล

10:00
ลงจากเขาวังมาทางถนนคีรีรัฐยานิดเดียว เลี้ยวขวาเข้าวัดพระนอนหรือวัดพระพุทธไสยาสน์ จะเห็นวิหารหลังใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ครอบองค์พระพุทธรูปปางไสยาสน์อยู่ เดิมทีองค์พระได้ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งมีเพียงผนังสร้างอยู่บ้างๆ เท่านั้น ความใหญ่โตและงดงามนี้องค์พระมีความยาวถึง 27 วา 1 ศอก 1 คืบกับอีก 7 นิ้ว ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยทีเดียว กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 ต้องไปดูกับตา

10:40
หากไม่นับเขาวังที่ตั้งเด่นบนยอดเขาสูงแล้ว ในตัวเมืองเพชรคงไม่มีสิ่งก่อสร้างใดโดดเด่นกว่า พระปรางค์ห้ายอด ซึ่งทั้งสูงใหญ่และมีสีขาวสว่างตาที่ทำให้แลเห็นได้แต่ไกล เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดมหาธาตุวรวิหาร บนถนนดำเนินเกษม ริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตะวันตก พระปรางค์ที่เห็นนั้น สร้างขึ้นตามคติมหายานถวายพระธยานิพุทธทั้ง 5 ภายใจพระปรางค์องค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านหน้าพระปรางค์เป็นที่ตั้งของพระวิหารหลวง ประดิษฐานพระประธานมีพุทธลักษณะงดงามมาก ผนังตกแต่งด้วยภาพวาดฝีมือช่างเพชร ที่เขียนในช่วงปี พ.ศ. 2464-2466 เป็นศิลปะของเมืองเพชรที่สำคัญยิ่ง เพราะได้รวมยอดฝีมือจากครูช่างเขียนมีชื่อในสมัยนั้นคือ ครูพิณ อินฟ้าแสง ครูเลิศ พ่วงพระเดช หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย เป็นตัน เรียกได้ว่า วัดมหาธาตุแห่งนี้ เป็นหนึ่งในเรื่องงานปูนปั้นทั้งสิ้น หากได้มาเที่ยวที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

11:30
วัดกำแพงแลง วัดนี้ตั้งอยู่บนถนนพระทรง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตรซึ่งเดิมทีวัดนี้เป็นเทวสถานในสมัยขอม สร้างตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธได้เผยแพร่ขยายเข้ามาในบริเวณนี้ จึงได้ดัดแปลงเทวสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานและหินยานตามลำดับ

เทวสถานที่สร้างขึ้นเดิมมีปรางค์ 5 หลัง ทำด้วยศิลาแลง ปัจจุบันเหลือเพียง 4 หลัง สันนิษฐานว่าปรางค์แต่ละหลังใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเทวรูป เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระอุมา เพราะเมื่อ พ.ศ. 2499 มีผู้ขุดพบรูปสลักของพระอุมาในปรางค์องค์หนึ่งที่พังลง โดยรอบของวัดยังปรากฏว่ามีรอยกำแพงที่ก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบอยู่ นับว่าวัดนี้น่าสนใจมากทีเดียวครับ

12:20
มากินอาหารมื้อเที่ยงกันที่ร้านระเบียงริมน้ำ ซึ่งมีบรรยากาศแบบสบายๆ ใจกลางเมืองเพชร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี บนถนนชีสระอินทร์เชิงสะพานจอมเกล้า ถามคนในเมืองเพชรก้อจะรู้จักทั้งนั้น เพราะมีอยู่ร้านเดียวทีี่มีบรรยากาศแบบนี้ เมนูอาหารแนะนำไข่เจียวเพชรบุรี แกงหัวตาลกุ้งสด ลาบปลาช่อนทอดกรอบ แค่แนะเพียง 3 ก้อพอ อยากสั่งมากกว่านี้ก้อเชิญไปเที่ยวเมืองเพชรและแวะไปร้านนี้ด้วยตัวเองไปเลย

14:20
ไปเที่ยวถ้าำเขาหลวงกันต่อ ภายในถ้ำเขาหลวงนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเคยเสด็จมาและทรงโปรดถ้ำนี้มาก ทั้งยังทรงบูรณะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณภายในถ้ำนี้หลายองค์ด้วยกัน ตรงทางเชิงเขาหลวงด้านขวามือ มีวัดใหญ่อยู่วัดหนึ่งคือ วัดถ้ำแกลบ หรือวัดบุญทวี ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่น่าชื่นชมมาก ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นช่างเมืองเพชร ได้ออกแบบและสร้างศาลาการเปรียญที่ใหญ่โต ประตูโบสถ์เป็นไม้สลักลายสวยงามและยังมีตำนานเล่าว่า ปากถ้ำแกลบที่วัดนี้คือทางเข้าสู่เมืองลับแลอันเป็นเมืองที่มีแต่สาวทั้งงามและสาวทั้งนั้น แต่ก้อเป็นเพียงตำนานที่เล่าสู่กันฟังมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว

16:00
ไปเที่ยวต่อที่วัดเขาบันไดอิฐ ใช้ทางหลวงเลข 4 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3171 ซึ่งอยู่ห่างจากเขาวังประมาณ 2 กิโลเมตรเท่านั้น วัดเขาบันไดอิฐตั้งอยู่บนเขาขนาดย่อมสูง 121 เมตร มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาว่า สมเด็จพระเจ้าเสือทรงเคยมาฝากตัวเป็นศิษย์พระอธิการแสง ที่มีชื่อเสียงด้านกรรมฐานในสมัยนั้น เมื่อมาถึงก้อควรเข้าไปกราบไหว้พระะุพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำต่างๆ เช่นถ้ำประทุน ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ และถ้ำพระเจ้าเสือ มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มีเรื่องเล่ากันมาอีกว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จมาหาพระอธิการแสงนั้น ได้ถวายพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์นี้ไว้ และประดิษฐานในถ้ำนี้แต่นั้นมา ชมวัดทั่วแล้ว ก้อต้องหาซื้อขนมไทยเป็นของฝากเช่นเคยหรืออยากกินผลไม้เมืองเพชรก้อต้องเป็นชมพู่เมืองเพชร หาซื้อได้ไม่ยากในตัวเมือง

17:30
กลับบ้านเสียที ทริประยะสั้นเที่ยวยังไม่ทันไรเลยกลับเสียแล้ว เจอกันคราวหน้านะจ้ะ

ไม่มีความคิดเห็น: