วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

จังหวัดเลย

จังหวัดเลยเมือง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุม เหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ สวนหินผางาม เพราะที่นี่อากาศอันเย็นสบาย ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่งได้แก่การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขาดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

เลยอยู่ห่าง จากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัด ชายแดนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขงในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในอดีตนั้นเป็นเพียง ชุมชนเล็กๆ ของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองควบคู่กับกรุงศรีอยุธยาของไทย ภายหลังอาณาจักรล้านช้างเริ่มอ่อนแอลง จึงมาขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยา ต่อมาชุมชนนี้ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองเลยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว จังหวัดเลยแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง ปากชม เชียงคาน ท่าลี่ ภูเรือ ด่านซ้าย ภูกระดึง นาแห้ว นาด้วง ภูหลวง ผาขาว กิ่งอำเภอเอราวัณ และกิ่งอำเภอหนองหิน

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดหนองคาย และจังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดพิษณุโลก

การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ผ่านตัวเมืองสระบุรี จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ่านอำเภอหล่มสัก หล่มเก่า เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ ถึงตัวเมืองเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง หรือ จากจังหวัดสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มิตรภาพ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงจังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 536 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านอำเภอชุมแพ แล้วใช้เส้นทางหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลยที่อำเภอ ภูกระดึง อำเภอวังสะพุง ถึงตัวเมืองเลย รวมระยะทาง 540 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-เลย ทุกวัน ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามที่สถานีขนส่ง หมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 0 2936 2841-8, 0 2936 2852-66 หรือ www.transport.co.th นอกจากนั้นยังมีบริษัทเดินรถเอกชนที่วิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท แอร์เมืองเลย จำกัด กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 0142 สาขาเลย โทร. 0 4283 2042 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมแพ ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3842 สาขาเลย โทร. 0 4283 2285 บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3230 สาขาอำเภอภูเรือ โทร. 0 4289 9386 สาขาอำเภอด่านซ้าย โทร. 0 4289 1908

รถไฟ จังหวัดเลยไม่มีสถานีรถไฟ แต่สามารถนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาลงที่สถานีรถไฟอุดรธานีและต่อรถ โดยสารประจำทางไปจังหวัดเลย สอบถามรายละเอียดตารางรถไฟเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการ เดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2233 7010, 0 2223 7020 หรือ www.srt.or.th หรือ สถานีรถไฟอุดรธานี โทร. 0 4222 2061

เครื่องบิน บริษัท แอร์อันดามัน จำกัด มีบริการเที่ยวบินที่บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเลย สอบถามตารางการบินได้ที่ โทร. 0 2229 9555-9 และจังหวัดเลย โทร. 0 4281 2355 www.airandaman.com

ระยะทางจากตัวเมืองเลยไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่าง ๆ
อำเภอวังสะพุง 22 กิโลเมตร
อำเภอนาด้วง 37 กิโลเมตร
อำเภอท่าลี่ 46 กิโลเมตร
อำเภอเชียงคาน 48 กิโลเมตร
อำเภอภูเรือ 49 กิโลเมตร
อำเภอภูหลวง 50 กิโลเมตร
อำเภอภูกระดึง 74 กิโลเมตร
อำเภอด่านซ้าย 82 กิโลเมตร
อำเภอปากชม 92 กิโลเมตร
อำเภอผาขาว 112 กิโลเมตร
อำเภอนาแห้ว 117 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเอราวัณ 42 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอหนองหิน 50 กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดเลยไปยังจังหวัดใกล้เคียง
เพชรบูรณ์ 225 กิโลเมตร
หนองบัวลำภู 231 กิโลเมตร
ขอนแก่น 240 กิโลเมตร

การเดินทางภายในตัวจังหวัดเลยมีรถโดยสารประจำทาง (รถสองแถว) ออกจากท่ารถ ถนนมะลิวัลย์ วิ่งบริการ การเดินทางจากตัวจังหวัดเลยไปอำเภอต่าง ๆ และจังหวัดใกล้เคียงมีรถโดยสารประจำทาง (รถบัส) ออกจากท่ารถ ถนนมะลิวัลย์วิ่งบริการ

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: