วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552

จังหวัดเชียงราย

เชียงรายจังหวัด เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทางตอนเหนือของภาค ทอดตัวยาวต่อเนื่องจากเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาในแคว้นยูนนานของจีนลงมา ถึงแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำลาว เปรียบเหมือนกำแพงกั้นพรมแดนไทยกับพม่าและลาว เชียงรายเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของภาคเหนือ มีลุ่มน้ำสำคัญ คือ ลุ่มน้ำกก อิง แม่ลาว แม่คำ และแม่สาย โดยมีแม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงราย เป็นแม่น้ำสำคัญ เชียงรายยังเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เริ่มต้นจากพรมแดนไทย ลาวและพม่า บริเวณสบรวกหรือสามเหลี่ยมทองคำ ผ่านอำเภอเชียงแสนและเชียงของ ก่อนไหลออกสู่ประเทศลาวที่อำเภอเวียงแก่น

เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ กลุ่มชนเหล่านี้อพยพเข้ามา สร้างบ้านสร้างเมืองเมื่อร้อยกว่าปีก่อน หลังจากที่เมืองเชียงรายถูกปล่อยร้างอยู่หลายปี คนกลุ่มแรกที่อพยพมาเชียงรายในยุคนั้นมีทั้งชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน พอถึงต้นคริสศตวรรษที่ 20 ชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ จากจีนก็ทยอยกันเดินทางผ่านพม่าและลาวลงมาถึงภาคเหนือของไทย และกระจายกันอาศัยอยู่ตามดอยต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงรายเรื่อยมาจนทุกวันนี้ กลุ่มชนสุดท้ายที่อพยพเข้ามาอยู่ในเชียงรายคือชาวจีนจากกองพล 93 กลุ่มชนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัด มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย ได้แก่ ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ อาข่า มูเซอ ลีซอ กะเหรี่ยง จีนฮ่อ เย้า ม้ง

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ดอยแม่สลอง พระตำหนักดอยตุง ภูชี้ฟ้า

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

การเดินทาง แผนที่จังหวัดเชียงราย
รถยนต์ สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
1. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย จากรังสิตมาตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ที่อำเภอวังน้อย จากนั้นผ่านจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก เข้าสู่จังหวัดลำปาง แล้วตรงไปจังหวัดพะเยา จนเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 830 กิโลเมตร
2. เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก-แพร่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 เมื่อไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ให้แยกขวามือไปตามทางหลวงหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) จากจังหวัดพิษณุโลก ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จนถึงอำเภอเด่นชัย ให้เลี้ยวไปทางจังหวัดแพร่ ตามทางหลวงหมายเลข 101 (แพร่-น่าน) จนถึงอำเภอร้องกวาง เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 103 ไปบรรจบกับถนนพหลโยธินที่อำเภองาว เข้าสู่จังหวัดพะเยา แล้วตรงต่อไปจนถึงเชียงราย ระยะทางประมาณ 804 กิโลเมตร
3. เส้นทางนครสวรรค์-ลำปาง-เชียงใหม่-เชียงราย ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 1 จนไปถึงจังหวัดลำปาง จึงเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เชียงใหม่) ผ่านไปจังหวัดลำพูน แล้วเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) ผ่านดอยสะเก็ต แม่ขะจาน เวียงป่าเป้าเข้าสู่เชียงราย รวมระยะทาง 900 กิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำพูนมาลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้

รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของ บ.ข.ส. และของเอกชน ไปเชียงรายทุกวัน แบ่งเป็นหลายเส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - เชียงราย, กรุงเทพฯ - แม่สาย, กรุงเทพฯ - เชียงแสน, กรุงเทพฯ - เชียงของ โดยจะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ กรุงเทพฯ โทร. 0 2537 8055-6 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1369 หรือบริษัท สยามเฟิร์สทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2954 3601-7 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1882 บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2495 สำนักงานเชียงราย บริษัท อินทราทัวร์ โทร. 0 2936 2492 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1235 บริษัท คฤหาสน์ทัวร์ โทร. 0 2936 3531 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7083 นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารสาย เชียงราย-เทิง-เชียงคำ ทั้งรถปรับอากาศและรถพัดลม รถออกจากเชียงรายและเชียงคำทุก 30 นาที รถออกตั้งแต่เวลา 06.00 น. และรถโดยสารสายเชียงราย-เทิง-ภูซาง-ภูชี้ฟ้า เป็นรถพัดลม มีรถออกวันละ 2 เที่ยว รถออกจากเชียงราย เวลา 12.30 น. และ 13.30 น. ทุกวัน และรถออกจากภูชี้ฟ้า เวลา 07.30 น. และ 8.30 น. ทุกวัน สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ก.สหกิจเดินรถ จำกัด โทร. 0 2940 9421-2 หรือ 0 1646 7427 www.transport.cot.h

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 www.railway.co.th

เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปเชียงราย และเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวัน วันละ 2 เที่ยว สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 1179, 0 5371 5207 สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5321 0043-5, 0 5321 1044 www.thaiairways.com

นอกจากนี้บริษัทภูเก็ตแอร์ไลน์จำกัด ได้เปิดบริการเชื่อมโยงระหว่าง เชียงราย-เชียงใหม่ ทุกวันวันละ 2 เที่ยวบิน สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภูเก็ตแอร์สถานีเชียงราย โทร. 0 5379 8256 ภูเก็ตแอร์สถานีเชียงใหม่ โทร. 0 5392 2118 หรือ www.phuketairline.com

การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดใกล้เคียง
จากสถานีขนส่งเชียงราย มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น ติดต่อสถานีขนส่งเชียงราย โทร. 0 5371 1224

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอและกิ่งอำเภอต่างๆ
เวียงชัย 12 กิโลเมตร
แม่จัน 20 กิโลเมตร
เวียงเชียงรุ้ง 35 กิโลเมตร
พาน 46 กิโลเมตร
พญาเม็งราย 48 กิโลเมตร
ป่าแดด 52 กิโลเมตร
แม่สรวย 53 กิโลเมตร
เชียงแสน 60 กิโลเมตร
แม่สาย 63 กิโลเมตร
เทิง 64 กิโลเมตร
ดอยหลวง 67 กิโลเมตร
เวียงป่าเป้า 91 กิโลเมตร
เวียงแก่น 127 กิโลเมตร
เชียงของ 141 กิโลเมตร

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: