วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

จังหวัดตรัง

ตรัง หรือเมืองทับเที่ยง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นเมืองแรกที่มีต้นยางพารา โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี นำพันธุ์มาจากมาเลเซียมาปลูกเป็นแห่งแรกของภาคใต้ เมื่อ พ.ศ. 2442 และถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ตรังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตรัง มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหลวง และแม่น้ำปะเหลียน ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด
ตรัง เป็นจังหวัดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย มีฝั่งทะเลยาวทางด้านตะวันตก ประมาณ 119 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่เกาะในทะเลอันดามันที่อยู่ในการปกครองกว่า 46 เกาะ ภายในพื้นที่อำเภอกันตัง 12 เกาะ อำเภอปะเหลียน 13 เกาะ และอำเภอสิเกา 21 เกาะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมของปี
ตรัง มีพื้นที่รวม 4,941 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอกันตัง อำเภอห้วยยอด อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และกิ่งอำเภอหาดสำราญ

อาหารที่พลาดไม่ได้คือ หมูย่างเมืองตรัง

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอคลองท่อม
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสตูลและมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดกระบี่และมหาสมุทรอินเดีย

การเดินทาง
รถยนต์
1. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด-ตรัง ระยะทาง 828 กิโลเมตร
2. ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นผ่านแยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่-ตรัง ระยะทาง 1,020 กิโลเมตร

รถไฟ มีรถเร็วและรถด่วนออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีตรังทุกวัน ระยะทาง 870 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือสถานีรถไฟตรัง โทร. 0 7521 8012 www.railway.co.th
รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ กรุงเทพฯ - ตรังทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ 0 2435 1199 (รถปรับอากาศ) และโทร. 0 2434 5557-8 (รถโดยสารธรรมดา) หรือ บริษัท ขนส่ง จังหวัดตรัง โทร. 0 7521 8718 www.transport.co.th
เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดตรังทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 หรือ การบินไทย สาขาตรัง โทร. 0 7521 9923, 0 7521 8066 www.thaiairways.com
การคมนาคมภายในจังหวัดใน ตัวเมืองตรังมีรถสามล้อเครื่อง หรือตุ๊กตุ๊ก บริการในเขตเทศบาล หากเดินทางติดต่อระหว่างอำเภอมีบริการรถโดยสารประจำทาง รถสองแถว และรถตู้เช่าได้จากบริษัททัวร์ในตัวเมืองตรัง
ระยะทางระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอต่างๆ
อำเภอนาโยง 12 กิโลเมตร
อำเภอย่านตาขาว 23 กิโลเมตร
อำเภอกันตัง 24 กิโลเมตร
อำเภอห้วยยอด 28 กิโลเมตร
อำเภอสิเกา 33 กิโลเมตร
อำเภอปะเหลียน 44 กิโลเมตร
อำเภอรัษฎา 57 กิโลเมตร
อำเภอวังวิเศษ 60 กิโลเมตร
กิ่งอำเภอหาดสำราญ 45 กิโลเมตร

การเดินทางจากตรังไปจังหวัดใกล้เคียง
จากจังหวัดตรังมีรถตู้ปรับอากาศไปเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล ดังนี้
ตรัง - เกาะลันตาในจังหวัดกระบี่ รถออกเวลา 10.00 น. 12.00 น. 13.30 น. และ 15.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ค่าโดยสารคนละ 120 บาท
ตรัง - สตูล รถออกเวลา 11.00 น. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง ถึงท่าเรือปากบารา ค่าโดยสารคนละ 150 บาท และท่าเรือตำมะลัง ค่าโดยสารคนละ 350 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ จิตรลดา ทัวร์ (อยู่หน้าสถานีรถไฟ) โทร. 0 7521 6110

จากตัวเมืองตรังไปจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่
พัทลุง 56 กิโลเมตร
นครศรีธรรมราช 123 กิโลเมตร
กระบี่ 131 กิโลเมตร
สตูล 134 กิโลเมตร
หาดใหญ่ 148 กิโลเมตร
สงขลา 176 กิโลเมตร
พังงา 221 กิโลเมตร
สุราษฎร์ธานี 226 กิโลเมตร
ภูเก็ต 312 กิโลเมตร
ชุมพร 378 กิโลเมตร

การเดินทางทางเรือระหว่างเกาะ
จังหวัดตรังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเดินทางท่องเที่ยวทางเรือสะดวก ระหว่างเกาะในจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวทางเรือมากขึ้น คือจากเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ สามารถจะเดินทางโดยทางเรือไปเกาะมุก เกาะไหง เกาะกระดาน ในจังหวัดตรัง สามารถสอบถามข้อมูลเวลาเดินเรือได้ที่ บริษัท รอยัล เฟิร์น จำกัด โทร. 0 7568 4123

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: