วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส สกลนคร 24 - 25 ธค 2553


ในคืนวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร ชุมชนคาทอลิกเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี และถือว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมที่ปฎิบัติสืบต่อกันมานั่นคือ "ขบวนแห่ดาวคริสต์มาส" โดยจะประดิษฐ์รูปดาวขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสี แล้วนำดาวไป ตกแต่งในขบวนรถที่ประดับประดาอย่างสวยงามตามแต่จินตนาการ โดยส่วนใหญ่สื่อถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ประสูติของพระเยซูส่วนกิจกรรมจะมีการร่วมพิธีมิสซา ขบวนแห่ดาวคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่และการจุดพลุคริสต์มาส ดังนั้นจึงเป็นงานอีกงานหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะมาเที่ยวงานเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ที่จังหวัดสกลนครแห่งนี้

ติดต่อ จังหวัดสกลนคร     ททท. สกลนคร  0 7423 1055, 0 4271 1272


ไม่มีความคิดเห็น: