วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 83 พรรษา ( Air Show อุบลราชธานี 2010)


จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดจัดโครงการ " มหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 83 พรรษา ( Air Show อุบลราชธานี 2010) " ในระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2553 ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ เช่น การปฏิบัติการทำฝนเทียม วิธีดับไฟป่า วิธีดับเพลิงย่านชุมชนหนาแน่น และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย


กิจกรรม
o  กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการบินภาคพื้น
 - แสดงผลงานของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
 - แสดงกิจกรรมของกรมการขนส่งทางอากาศ
 - แสดงกิจกรรมของสถาบันการบินพลเรือน
 - แสดงผลงานการผลิตอุปกรณ์การบินโดยเอกชนและพลเรือน
 - แสดงกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - แสดงสินค้าเกี่ยวกับด้านการบินของธุรกิจเอกชน
 - แสดงกิจกรรมของอุตสาหกรรมการบิน
 - แสดงกิจกรรมของสายการบินต่างๆ
 - แสดงกิจกรมของบริษัท วิทยุการบินแห่งประทศไทย จำกัด
o  กิจกรรมการบินภาคอากาศ
 - แสดงการบินของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
 - แสดงการบินของกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองทัพบก
 - แสดงการบินของกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - แสดงการบินของกรมการขนส่งทางอากาศ
 - แสดงการบินของสถาบันการบินพลเรือน
 - แสดงการบินของกลุ่มประเทศอาเซียน
 - แสดงการบินของการบินส่วนบุคคล (General Aviation)
 - แสดงการบินของเครื่องบินขนาดเบาพิเศษ (Ultralight)
 - แสดงการบินของร่มบิน (Paramotor)
 - แสดงการบินของบอลลูนอากาศร้อน (Hot Air Ballon)
 - แสดงการบินของเครื่องบินบังคับวิทยุ (Radio Control)
 - แสดงการสาธิตการกระโดดร่ม และดิ่งพสุธา
 - การแสดงว่าวไทย และนานาชาติประเภทต่างๆ
o  กิจกรรมแต่างเรียงความ เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรงครองราชย์ครบ 64 ปี แห่งการบินฝนเทียมของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร"
o  จัดให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้ทดลองบินจริง (Introduction Fight)
o  การแสดงบินผาดแผง บินหมู่ โดยนักบินจากประเทศกลุ่มอาเซียน
o  การแสดง Air Balloon & Airship
o การแข่งขันแรลลี่เส้นทางจากกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
o  การแข่งขันกีฬาทั้งทางบกและทางน้ำ เช่น เจ็ทสกี เรือพาย ปั่นจักรยานทางไกล มอเตอร์ไซด์วิบาก ออฟโรด วิ่งมินิมาราธอน เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สำนักงานการท่องเที่ยวแะลกีฬาจังหวัด โทร. 0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104
ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: