วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ระนองจัดงานวันรำลึกสินามิ

นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งจังหวัดระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับความเสีย หายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนในจังหวัดระนองสูญเสียชีวิตมากกว่า 150 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงเช้าของวันที่ 26 ธันวาคม 2553 เวลา 8.30 น.ทางจังหวัดระนองจึงได้จัดงานรำลึกครบรอบ 6 ปี เหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิขึ้นบริเวณอนุสรณ์สถานความสูญเสียจากสึนามิ ศูนย์วิจัยชายฝั่งอันดามัน ต.กำพวน อ.สุขสำราญ โดยเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลให้กับผู้สูญเสีย พร้อมยืนไว้อาลัย พร้อมเปิดเสียงไซเรนและวางดอกไม้เพื่อรำลึกเหตุการณ์และผู้เสียชีวิต ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน โดยมีชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิร่วมงานกว่า 100 คน

ไม่มีความคิดเห็น: