วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

งานฤดูหนาว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 10-12 ธันวาคม 2553


งานฤดูหนาว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. ขอเชิญสัมผัสกลิ่นอายชาววัง ชมหมู่พระที่นั่ง การแสดงโขน การบรรเลงดนตรีแจ๊ส ปี่สก๊อต การแสดงพื้นบ้านผะหมี่ สาธิตสกุลช่างเมืองเพชร การออกร้่านราชสกุล และจำหน่ายสินค้า นิทรรศการและการสาธิตต่างๆ

รายละเอียดกิจกรรมการแสดง
วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2553
** ช่วงเช้า - การแสดงพื้นบ้านเพชรบุรี การแสดงปรบไก่ การแสดงโนเน การแสดงของไททรงดำ
** ช่วงบ่าย - การแสดงละครจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง "พระร่วง" โดยกรมศิลปากร

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2553
**การขับและบรรเลงดนตรีไทย การบรรเลงปี่สก๊อต 2 รอบเช้า-บ่าย
**ช่วงเช้า - การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เรื่อง มัทนะพาธา การแสดงละครนอกเรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร
** ช่วงบ่าย - การแสดงนาฏศิลป์สี่ภาค การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนพิเภกษ์ถูกขับ

วันที่ 12 ธันวาคม 2553
** ช่วงเช้า - การแสดงวงดนตรีไทยพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน แห่เรือบก ดนตรีแจ๊ส
** ช่วงบ่าย - แห่เรือบก การแสดงเปียโนและไวโอลิน การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด กำเนิดอสูรเจ้าลงการ สร้างนัคราขีดขิน ----

สอบถามรายละเอียดเวลาการแสดง และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โทร. 0 3250 8444
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: