วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นิมมานเหมินทร์ อาร์ตแอนดีไซน์ พรอมินาท 1 -31 ธันวาคม 2553


เชียงใหม่นับได้ว่าเป็นดินแดนแห่งศิลปินโดยแท้เพราะศิลปินมากมายย้ายถิ่นฐานไปสร้างสรรค์งานคุณภาพใน จังหวัดเชียงใหม่  และได่มีการรวมตัวกันของเหล่าศิลปินต่างๆ มาเปิดเทศกาลศิลปะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ ความงดงามในมุมมองต่างๆ จากศิลปินมากมาย ทั้งนี้ยังได้จัดให้มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของร้านค้าย่าน ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1 นิทรรศการศิลปะจากแกลเลอรี่ชื่อดังอีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: