วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศกาลดอกไม้บาน จังหวัดเชียงใหม่ 1 ธค - 6 กพ 2554

สัมผัสลมหนาว พร่างพราวพรรณดอกไม้ เพลิดเพลินใจกับดนตรีในสวน “เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Flower Fest’ @ Royal Park Rajapruek)” จัดขึ้นอีกครั้งในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ชมดอกไม้นานาพันธุ์ เพลิดเพลิน กับดนตรีในสวน และชมศิลปินพื้นบ้าน และเยาวชน   ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น. ทุกวัน
พบกิจกรรมมากมายในงาน อาทิ
-เชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ชมการแสดงพลุ 9 ชุด ๆ ละ 99 ดอก
-ชม มีพิธีเปิดในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 17.30 น. โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ณ บริเวณลานราชพฤกษ์ ซึ่งจะประกอบด้วย พิธีเปิดที่ตระการตา ชมการแสดงต่างๆ อาทิ การแสดง Symphony Orchestra บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ 9 เพลง และนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ การแสดงชุดชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์จาก ออย ธนา และ ลิเดีย คู่พระ-นางจากละครเรื่องระบำดวงดาว และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ตุ้ย AF2
-ร่วมงาน "ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง" ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553
-ชมดอกไม้เมืองหนาวนับล้านดอกและพรรณไม้นานาพันธุ์
-ชมการแสดงดนตรีในสวนของศิลปินชื่อดัง อาทิ เบน ชลาทิศ, ETC ฯลฯ
-ระหว่าง วันที่ 4-12 ธันวาคม 2553 เชิญร่วมงาน Agriculture Asia 2010 "เกษตรไทย ก้าวไกล เท่าทัน" ชมการแสดงเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรครบวงจร
-ระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2553 เชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ครั้งที่ 1
ตารางการแสดงดนตรีในสวน พบกับศิลปินผู้มีชื่อเสียง ได้แก่
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 นันทิดา แก้วบัวสาย พร้อมวง Bangkok Connection
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553 แอม เสาวลักษณ์  พร้อมวง Bangkok Connection
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 LADY Bz
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553 Now and Then และ The wind
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ETC
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2553 มาลีวัลย์ และ Caption Loma
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 เบน ชลาทิศ, แสตมป์ และวง Back up
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ป๊อป แคลอลี่บราบรา และ ลุลา พร้อมวง Back up
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 ป้อม ออโต้บาร์น
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 Best Seller
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 โก้ Sax man และวง Back up
เชิญร่วมเข้าอบรมกิจกรรมการเรียนรู้ 7 หลักสูตร
หลักการตกแต่งภูมิทัศน์  8 ธันวาคม 2553
การเกษตรตามแนวโครงการหลวง  14 ธันวาคม 2554
สมุนไพรยอดนิยม  9 มกราคม 2554
อาหารเพื่อสุขภาพยอดนิยม  18 มกราคม 2554
การปลูกผักอินทรีย์  19 มกราคม 2554
เกษตรทฤษฎีใหม่  20 มกราคม 2554
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  21 มกราคม 2554
เชิญชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม เวลา 17.00-18.00 น.
1. การแสดงชาวเขามูลนิธิโครงการหลวง
2. การแสดงม้ง ดอยปุย
3. การแสดงวัฒนธรรมรวมชนเผ่า   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
4. การแสดงดนตรี โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
5. การแสดงศิลปวัฒนธรรม   วิทยาลัยนาฎศิลป์
6. การแสดงวงดนตรี ของสถาบันต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
7. การแสดงของชมรมผู้สูงอายุต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
8. การแสดงของศิลปินล้านนา อาทิ วงไม้เมือง หุ่นโจนาถ โฟล์กซอง
9. การแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียง โรงเรียนดาราวิทยาลัย
10.การแสดงขบวนพาเหรดมาสคอต จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ค่าเข้าชม   คนไทย  ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท   เด็ก คนละ 25 บาท    เด็กสูงไม่เกิน 130 ซม. ..ฟรี
เด็กนักเรียน/นักศึกษา/ข้าราชการแสดงบัตร ลดครึ่งราคา =  25 บาท 
ชาวต่างประเทศ เด็ก คนละ 50 บาท  ผู้ใหญ่ คนละ 100 บาท
* วันที่ 4 - 6 ธันวาคม 53 ให้เข้าชม ...ฟรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 5311 4110 - 5, 0 5311 4110 - 5 หรือ www.royalparkratchaphruek.com

ไม่มีความคิดเห็น: