วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เที่ยวไทยกันที่ Tour de Thailand ปั่นจักรยานการกุศล

Tour de Thailand กิจกรรมการปั่นจักรยานการกุศลนานาชาติประจำปีที่มีระยะทางไกลที่สุดในประเทศ ไทยโดยมีระยะทางในการแข่งขันกว่า 2,300 กิโลเมตร เส้นทางเชียงใหม่ไปสิ้นสุดที่จังหวัดภูเก็ต รวมเวลาทั้งสิ้น 27 วัน นอกเหนือจากการแข่งขันแล้วนักแข่งขันจะได้สัมผัสประสบการณ์อันน่าท้าทายและ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม รวมไปถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยมากกว่า 16 แห่ง ใน 16 จังหวัด จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 ธค ถึง 31 ธค นี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3495 - 8
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 1036, 0 7621 2213

ไม่มีความคิดเห็น: