วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เที่ยวงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธร กัน

ขบวนแห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทั้งทางบกและทางน้ำ การแข่งขันกีฬาทางน้ำ
การ แสดงบนเวทีของเหล่าศิลปิน งานแสดงมหกรรมดนตรีไทยของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ การออกร้านมัจฉากาชาด การจับฉลากของขวัญกาชาดชิงรางวัลกว่าล้านบาท การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยราชการ วันที่ 18 พย - 27 พย 2553

ไม่มีความคิดเห็น: