วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานดอกบัวตองบานที่ดอยแม่หัวคำ


ณ บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   ชมทุ่งดอกบัวตองที่บานสะพรั่ง สลับซับซ้อนตามแนวสันเขาอย่างสวยงามทั่วทั้งดอยหัวแม่คำ และชมการแสดงวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ ทั้ง 7 ชนเผ่าที่อาศัยอยู่บนดอยหัวแม่คำ ได้แก่ เผ่าไทยใหญ่ การแสดงกระทุ้งกระบอกไผ่ของชนเผ่าอาข่า การแสดงของชนเผ่าจีน เผ่าเย้า เผ่าม้ง เผ่าลีซอและเผ่าลาหู่


ดอย หัวแม่คำตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากเชียงรายใช้เส้นทางเดียวกับทางขึ้นดอยแม่สลองสายเก่า ทางหลวงหมายเลข 1130 แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยกอีก้อ ผ่านบ้านเทอดไทย ไปจนถึงบ้านแม่คำ ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร บ้านหัวแม่คำอยู่เกือบสุดชายแดน เส้นทางเป็นทางลูกรังคดโค้งไปตามทิวเขา ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น: