วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ไปเที่ยวกรบี่ นึกถึง 1672 กด 3

ททท. ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เปิดเชื่อมต่อระบบให้บริการ TAT Call Center 1672 สู่พื้นที่ 5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง และตรัง ตามโครงการ "พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดอันดามัน" เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยให้บริการข้อมูลทุกวัน เวลา 8.00 -20.00 น. เพียงโทรศัพท์มาที่หมายเลข 1672 กด 3 สามารถสอบถามข้อมูลท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น: