วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เที่ยวกับน้องครึกครื้น...กรุงเทพ - ปากช่อง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดโครงการ น้องครึกครื้นชวนเที่ยว...ฉึกฉักทัวร์ พร้อมจัดแพ็คเกจสุดคุ้มพาเที่ยวนครราชสีมา วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2553 นี้
จำนวนวันเดินทาง 2 วัน 1 คืน : กรุงเทพฯ - นครราชสีมา (ปากช่อง)
เดินทางไป   :  โดยพ่วงไปกับขบวนรถไฟปกติ รถเร็ว 135
เดินทางกลับ  :  โดยพ่วงไปกับขบวนรถไฟปกติ รถเร็ว 136
วันที่เดินทาง  :  วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553
กำหนดการ
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.  - คณะพร้อมที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ทีมงานทัวร์ต้อนรับท่าน
06.40 น.  - ออกเดินทางโดยรถไฟขบวนที่ 135 บริการอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่ม
10.52 น.  - ถึงสถานีปากช่อง เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ช รับคณะเดินทางสู่ร้านอาหารครัวน่านน้ำ
11.30 น.  - บริการอาหารกลางวัน
12.30 น.  - เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม
13.30 น.  - ถึงพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ชมซากดึกดำบรรพ์และฟอสซิลอายุนับล้านปี
14.30 น.  - ออกเดินทางสู่อำเภอพิมาย
15.30 น.  - ถึงอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นำชมพลับพลาและสะพานนาคราช ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว ปราสาท  ประธาน
18.00 น.  - บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง หมี่โคราช –เป็ดพิมายที่แสนอร่อย
20.00 น.  - เดินทางเข้าที่พักโรงแรมสีมาธานี พักผ่อนสบาย
วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น.  - รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.  - ออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง
09.30 น.  - ถึงกรีนเนอรี่เข้าเล่นกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะขึ้นบอลลูนชมทัศนียภาพในมุมมองความสูง 120 เมตร
11.30 น.  - บริการอาหารกลางวันที่กรีนเนอรี่
12.30 น.  - นำท่านสู่ PALIO ชมความงามสไตล์อิตาเลี่ยน พักผ่อนอิสระ
14.00 น.  - ออกเดินทางจากสถานีรถไฟ โดยรถขบวนที่ 136 เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.40 น.  - เดินทางถึงสถานีหัวลำโพง โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ  1, 999 บาท
     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการซื้อแพ็คเกจทัวร์ สามารถติดต่อได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร.1672 หรือ 0 2250 5500 ต่อ 1330-5

ไม่มีความคิดเห็น: