วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ท่องเที่ยว งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำเคว 26 พย - 5 ธค 2553


เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมา ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างนึกถึงการท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นอันดับแรกด้วยในอดีตตัวสะพาน รวมถึงเส้นทางรถไฟที่พาดผ่านสะพานแห่งนี้ ล้วนสร้างขึ้นมาจากเลือดเนื้อและชีวิตของเหล่าเชลยศึกพันธมิตรและแรงงานที่ ถูกเกณฑ์มาจากที่ต่างๆ กว่าจะแล้วเสร็จก็สูญเสียชีวิต และเลือดเนื้อไปจำนวนไม่น้อย เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้ำแคว อันเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงได้มีการจัดนิทรรศการเชิญนักท่องเที่ยวมา ชมเมืองจำลอง “แคว้นโบราณ...กาญจนบุรี” แสดงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชาวกาญจนบุรี จัดบริเวณทางเข้างานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว รวมทั้งการแสดงแสง เสียง ชุด “สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ ” ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ดังนั้นอย่าลืมมาท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: