วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูลและงานเปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล  จัดงานยิ่งใหญ่พร้อมกัน 2 งาน เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด ประกอบด้วย งานแรก คือ กิจกรรมเก็บขยะ “รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล”  กิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและ พร้อมที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดที่มี ขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องกันไปจนถึงเดือนพฤษภาคม    งานที่สอง  “เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล”  กิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดและประกาศเชิญชวนนัก ท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของคนเมืองสตูล  โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้
กิจกรรมเก็บขยะ “รักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2553   กำหนดให้มีการเก็บขยะบริเวณเกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะหินงาม เกาะราวี  โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมเก็บขยะเป็นนักดำน้ำ  นักท่องเที่ยว  ประชาชนทั่วไป   ผู้มีจิตอาสาและหัวใจสีเขียว  มีความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่า 700 คน    แยกเป็น จิตอาสาที่มิใช่คนสตูล จำนวน 400 คน  และจิตอาสาคนสตูล จำนวน 300 คน
พิธีเปิดงาน ฟ้าอันดามัน สวรรค์สตูล  จัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2553   ณ จุดชมวิวบ้านปากบารา  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  พบกับมหกรรมแสดงแสง สี เสียง   อลังการกับการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะรุเตา  ชมการแสดงดนตรี จากศิลปินดัง  ตระการตากับพลุเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ    และกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย
ดูรายละเอียดได้ที่ www.satunpao.go.th   หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 7471 2380
ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: