วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ดอยสะเก็ด อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิล์ม เฟสติวัล

ศิลปินอิสระรุ่นใหม่ผนึกกำลังเปิดเทศกาลภาพยนตร์ “ดอยสะเก็ด อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิล์ม เฟสติวัลครั้งที่ 1” (The 1st Doisaket International Film Festival 2010) ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2553 กำหนดฉายรอบแรกในพิธีเปิดงาน ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ชมภาพยนตร์ฟรีจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 80 เรื่อง จาก 20 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อังกฤษ ฟิลิปปินส์ ไทย แคนาดา อเมริกา เยอรมันนี อินโดนีเซีย เบลเยี่ยม สิงคโปร์ ฯลฯ
 “ดอยสะเก็ด อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิล์ม เฟสติวัลครั้งที่ 1” (The 1st Doisaket International Film Festival 2010) ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2553 โดยความร่วมมือกันของผู้กำกับหนังภาพยนตร์อิสระทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีใจรักในศิลปะของการทำภาพยนตร์ ซึ่งมากด้วยประสบการณ์และความสามารถจากการจัดงาน Bangkok Film Festival ได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ แก่สังคม ในการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้สัมผัสผลงานภาพยนตร์จากทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนเป็นการนำ “ภาพยนตร์” มาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแนวคิด สะท้อนมุมมองของสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางของการสื่อสารระหว่างกันในสังคมให้มากยิ่งขึ้นโดย ไม่เสียค่าเข้าชม
กำหนดการฉายภาพยนตร์ตลอดเทศกาลจะหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด (พิธีเปิดงาน) วันที่ 23 ตุลาคม 2553 ณ เวลา 17.00 น., โรงเรียนเพื่อชีวิต ห้วยฮ่องไคร้ อ. ดอยสะเก็ด วันที่ 24 ต.ค. 2554 เวลา 17.00 น., มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด วันที่ 25-26 ต.ค. 2553 เวลา 10.00 น., มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด วันที่ 25-27 และ 29 ต.ค. 2553 เวลา 10.00 น., เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ. ดอยสะเก็ด วันที่ 25 ต.ค. 2553 เวลา 14.00 น. (ลงทะเบียนเท่านั้น), สถาบัน Media Art & Design ห้องหมายเลข 1 วันที่ 25-29 ต.ค. 2553 เวลา 14.00-21.00 น., ห้องหมายเลข 2 วันที่ 27 ต.ค. 2553 เวลา 13.00-17.00 น., ห้องหมายเลข 3 วันที่ 25-27 ต.ค. 2553 เวลา 19.00 น., Lhoo Bar ถ.นิมมานเหมินท์ ซอย 11 วันที่ 26-27 ต.ค. 2553 เวลา 22.00 น., สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.แม่ริม วันที่ 27 ต.ค. 2553 เวลา 13.00-15.30 น. (ลงทะเบียนเท่านั้น), ร้าน See Scape ถ.นิมมานเหมินท์ ซอย 17 วันที่ 27 ต.ค. 2553 เวลา 19.00 น., สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ วันที่ 28 ต.ค. 2553 (ในร่ม) เวลา 13.00 น. (กลางแจ้ง) เวลา 19.00 น., สถาบันภาษา A.U.A วันที่ 26 ต.ค. 14.00-17.00 น., ร้าน 2BR ถ.สิริมังคลาจารย์ ซอย 11 เวลา 19.00 น. และวัดสวนดอก (พิธีปิด) วันที่ 29 ต.ค. 2553 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามได้จากคณะฯ ผู้จัดงานฯ)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจฉรียา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน โทร. 08 1716 8779 คุณกรวี ฝ่ายประสานงาน โทร. 08 1655 5988 คุณทศพล ผู้จัดการฝ่ายภาพยนตร์ โทร. 08 1616 5900 คุณปฐวี วีรานุวัตร ผู้อำนวยการจัดงาน โทร. 08 4438 2405 หรือที่ http://dsiff.tumbir.com

ไม่มีความคิดเห็น: