วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

เที่ยวไทยที่หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา

ไปเที่ยวจังหวัดพังงากันนะ ช่วงนี้น่าเที่ยวมากๆ ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่หมู่เกาะสุรินทร์กำลังสวยงาม ด้วยปลาการ์ตูนที่เยอะมากๆ และขึ้นชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมปลาการ์ตูนใกล้ๆ ตัว

ที่หมู่เกาะสุรินทร์ ถือว่าเป็นแหล่งที่มีปะการังน้ำตื้นสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำ ชมปลาการ์ตูน และดูเต่าทะเล

หมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะได้แก่ เกาะสุรินทร์เหนือและสุรินทร์ใต้ ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลอันดามัน ห่างจากท่าเรือคุระบุรี จังหวัดพังงา ราว 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยการเดินทางด้วยเรือเร็ว ซึ่่งนอกจากน้ำทะเลจะใส หาดทรายขาว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ที่นี่ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเลเผ่ามอเก็น เป็นบ้านแสนสวยของปลาการ์ตูนที่พบมากบริเวณอ่าวช่องขาด นอกจากนี้ที่เกาะบอน หมู่เกาะสิมิลันซึ่งอยู่ใกล้เคียงยังเป็นที่ดูกระเบนราหูที่ดีที่สุด

เวลาที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมคือเวลา 10:00 - 11:00 และ 14:00 - 16:00
โดยจุดชมวิวที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว สำหรับดูปลาการ์ตูนที่ช่องเขาขาด และสำหรับดูเต่าทะเลที่เกาะตอรินลา

การเดินทางสำหรับมาท่องเที่ยวที่เกาะสุรินทร์นั้น จากจังหวัดชุมพร ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ถึงอำเภอหลังสวน แยกทางหลวงหมายเลข 4006 แล้วมาเจอกับทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งที่บ้านราชกรูด มุ่งหน้าสู่ อำเภอคุระบุรี ท่าเรืออยู่ก่อนถึงตัวอำเภอ 6 กิโลเมตร สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่สำนักงาน ททท. ชุมพร 0-7750-1831-2, 0-7750-2775-6

ไม่มีความคิดเห็น: