วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 3


โปรแกรมการแสดงงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 3
ณ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2552

6:30 ตักบาตรพระ
9:00 พิธีบวงสรวง
10:30 พิธีเปิดงาน
15:00 เปิดประตูเข้างาน
16:00 บอลลูนเข้างาน
16:30-17:00 หมู่บอลลูนขึ้นทำการบิน
18:00 บอลลูนเตรียมการแสดง Night Glow
18:30-19:00 การแสดง Night Glow ประกอบดนตรีและพลุ
19:15 การแสดงของกรมศิลปากร (ดูรายละเอียดประกอบ)
20:30 ปิดงาน


วันที่ 4-6 ธันวาคม 2552
6:00-6:30 หมู่บอลลูนขึ้นทำการบิน
15:00 เปิดประตูเข้างาน
16:00 บอลลูนเข้างาน
16:30-17:00 หมู่บอลลูนขึ้นทำการบิน
18:00 บอลลูนเตรียมการแสดง Night Glow
18:30-19:00 การแสดง Night Glow ประกอบดนตรีและพลุ
19:15 การแสดงของกรมศิลปากร (ดูรายละเอียดประกอบ)
20:30 ปิดงาน


หมายเหตุ วันที่ 5 ธันวาคม มีการร่วมจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรยากาศภายในงาน
ซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมและอาหารไทยพื้นบ้าน ตลาดน้ำ นิทรรศการวิทยาศาสตร์การบินของบอลลูนและอากาศยานเบาอื่นๆ การแสดงว่าวพื้นบ้าน การแสดงการเล่นไทย การแสดงดอกไม้ไฟไทย การแสดงดนตรีไทยพื้นบ้าน การนั่งช้าง นิทรรศการประวัติศาสตร์และโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การชมโบราณสถาน วัดมเหยงคณ์ และวัดอื่นๆในบริเวณงานและบริเวณเมืองอโยธยา โดยมีมัคคุเทศก์อาสาสมัครประจำช่วยบรรยาย


กิจกรรมพิเศษ

เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเช้าวันที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 6:30 น. ณ บริเวณงานการนั่งรถรางชมเมืองตอนกลางคืนและการนมัสการพระพุทธรูปในวัดที่สำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น: