วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 กรุงเทพมหานคร

านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2553 กรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมประดับตกแต่งไฟฟ้า : วันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 1 มกราคม 2553 ย่านเพลินจิต - ราชประสงค์ - ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมนับถอยหลัง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2552 - 1 มกราคม 2553 ย่านราชประสงค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
- การแสดงดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ /การแสดงแสง เสียง สื่อผสม / การนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: