วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ไนโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เริ่มวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 (99 วัน)งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพรเกียรติ ราชพฤกษ์ ปี 2554 กลับมาจัดอีกครั้งยังสถานที่เดิมที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีความอลังการงานสร้าง ให้ตื่นตาตื่นใจกับพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ จากทั่วทุกมุมโลกเช่นเคย โดยการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพให้นานาประเทศได้ทราบถึงความสามารถของคนไทยด้านการเกษตร   รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านพืชสวนให้แก่เกษตรกร นักวิชาการ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพพืชสวนให้ก้าวหน้า ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการด้านพืชสวนระหว่างประเทศต่อไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ อันนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกผลิตผลการเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการด้านต่างๆ

มาสคอตสำหรับงานครั้งนี้คือ


น้องคูน
เติบโต สดใส ร่าเริง เปี่ยมไปด้วยพลัง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นตัวแทนของนักอนุรักษ์รุ่นใหม่
คือ New Generation ที่มีมุมมองที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักเกษตรกรรม รักโลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
ลมบิน
ขยัน ว่องไว ขี้เล่น สนุกสนาน พัดพาความสุขให้ทุกคน
หมุนใบพัดเพื่อสร้างพลังงานกล  และไฟฟ้า
ดินฉ่ำ
แข็งแรง ใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มอบแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
และเป็นที่พึ่งพาอาศัยของทุกคน
น้ำใส
อ่อนโยน ใจเย็น โอบอ้อมอารี สร้างความสดชื่น และอุดมสมบูรณ์ เป็นคู่หูกับ “ดินฉ่ำ”
รับหน้าที่ทำให้พืชพรรณเจริญงอกงาม
ไออุ่น
มีเสน่ห์ร้อนแรง แต่อบอุ่น มีความเป็นผู้นำ ดูแลทุกคนอย่างตรงต่อเวลาสม่ำเสมอ
นำพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ทุกวัน2 ความคิดเห็น:

Hotel Accommodation Thailand กล่าวว่า...

งานพืชสวนโลกครั้งที่ผ่านมาหลายๆคนพลาดไม่ได้ไป แต่ครั้งนี้ไม่ควรพลาด การท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย

เช่ารถเชียงใหม่ กล่าวว่า...

ไม่เคยไปสักปี อยากไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆ