วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

sunflower saraburi
ใน ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี มีทุ่งทานตะวันเบ่งบานอย่างอลังการ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปร่วมชมความงามเหล่านั้น โดยในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งนอกจากจะได้ชมทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งในเส้นทางต่างๆแล้ว ทางจังหวัดสระบุรีจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการปั่นจักรยานชมทุ่งทานตะวัน ถ่ายภาพ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเมล็ดดอกทานตะวัน และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสะบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0 3621 2947
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3642 2768 - 9

ไม่มีความคิดเห็น: