วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วังน้ำเขียว 21-23 มกราคม 2554จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก ครั้งที่ 9  ระหว่างวันที่ 21 23 มกราคม  2554        ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอ  วังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
นายอรรถพล  วรรณกิจ        ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า การจัด งานเบญจมาศบาน  ในม่านหมอก ครั้งที่ 9   จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 23 มกราคม  2554     ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว  ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย ดอกเบญจมาศ แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ  แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมนกยูง การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล  การแสดงของนักเรียน กลุ่ม องค์กรต่างๆ         การประกวดธิดาเบญจมาศ การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์ และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ       อีกมากมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร. 0 4424 9654/   08 9280 5494 หรือที่  ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทร.  0 4421 3030 / 0 4421 3666 

ไม่มีความคิดเห็น: