วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ วันที่ 29 ธันวคม - 3 มกราคม 2554

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย กำหนดจัดงาน "เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ" ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2548 ถึงเดือน มกราคม 2549 รวม 3 เดือน
และกำหนดจัดงานไม้ดอก เมืองหนาวประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึง 3 มกราคม 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยท่ามกลางความสวยงามของดอกไม้นานา ชนิดที่บานสะพรั่ง อวดสีสันในบรรยากาศที่หนาวเย็น

อาทิ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือไร่องุ่น และโรงไวท์ชาโต้ เดอ เลย สวนส้มโชกุน ฟาร์มเห็ดหอมสด และถนนสายดอกไม้ภูเรือสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี อำเภอภูเรือจึงได้จัดงาน "เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ" ขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2554 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
โดยช่วงฤดูท่องเที่ยว ทั้ง 3 เดือน จะมีการตกแต่งถนนสองข้างทางสาย เลย – หล่มสัก และเกาะกลางถนน ด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว อันตระการตา ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ใช้เสน้ทางสัญจรไปมา พร้อมทั้งจัดสวนหย่อมที่ตกแต่งดอกไม้เมืองหนาว อันตระการตา ให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
พร้อมทั้งจัดสวนหย่อมที่ตกแต่งไม้ดอกเมืองหนาว นานา ชนิด ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เช่นอุทยานแห่งชาติภูเรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ภูแปก เกษตรที่สูงภูเรือ บ้านหินสอ หมู่บ้านที่หนาวที่สุดในสยาม และจุดกำเนิดต้นป่าสัก (สักหงา) น้ำตกปลาป่า น้ำตกสองคลอน และสัมผัสชีวิตชาวบ้าน กับบ้านพัก home Stay ที่บ้านร่องจิก และพิธีเปิดอันตระการตาด้วยขบวนแห่แฟนซีไม้ดอกนานาพันธุ์ กิจกรรมภายในงาน ไม้ดอกเมืองหนาว ประกอบด้วย

ชมและเลือกซื้อ กิ่งพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผล นานาชนิด และผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวและกิ่งพันธุ์หน่อไม้หวาน (บงหวาน ,หกหวาน) การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ภาคกลางคืน ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งแสดงถึงการดำรงชีวิต วิถีชีวิตของท้องถิ่นโดยตัวแทนของสถานศึกษา ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย โทร.0-4281-2812 www.tat.or.th แหล่งข่าว ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย โทร.0-4281-2812

ไม่มีความคิดเห็น: