วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสีี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

พิธีผูกเสี่ยว เป็นพิธีเก่าแก่และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานับศตวรรษ จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยว จึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหม ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา เสี่ยว หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ หรือเพื่อนตาย ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน มีความผูกพันทางด้านจิตใจกันอย่างแท้จริงและเต็มใจ และไม่มีอำนาจใดๆ จะมาพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตาย ทั้งนี้ความผูกพันของเสี่ยวนี้ไม่เฉพาะกับคู่เสี่ยวเท่านั้น หากมีความหมายผูกพันเชื่อมโยงไปถึงครอบครัว ญาติ พี่น้องและหมู่ของคู่เสี่ยวด้วย ชมขบวนแห่พิธีเปิดงาน นิทรรศการผ้าไหมพื้นเมือง การออกร้านกาชาด ศาลาไหม การออกร้านสินค้าราชทัณฑ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP ร่วมประเพณีผูกเสี่ยว งานพาแลง การประกวดนางงามไหม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน หมอลำ ลำซิ่งและมหรสพอื่นๆ และที่สำคัญและน่าสนใจมากคือ “คุ้มศิลปวัฒนธรรม” ที่มีการจัดประกวดพานบายศรี การผูกเสี่ยวให้กับคู่เสี่ยวที่มาเที่ยวงาน และงานพาแลงชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดดนตรีพื้นบ้านหลายรายการ

จัดวันที่ 29 พย ถึง 10 ธค 2553

ไม่มีความคิดเห็น: