วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานลอยกระทง กรุงเทพมหานคร

วันที่ : ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
สถานที่จัดงาน :

สวนสันติชัยปราการ ,บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพ ถึงสะพานกรุงธน
กิจกรรม :
กิจกรรม Hi-light ในวันพิธีเปิด วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ชมขบวนเรือประดับไฟฟ้า การประดับไฟฟ้าส่องสว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กิจกรรมส่งเสริมร่วมบรรยากาศประเพณี ลอยกระทงสัมผัสบรรยากาศพิเศษสุดของ งานลอยกระทงในแบบฉบับกรุงรัตนโกสินทร์

ตารางเวลากิจกรรมและการแสดงงานสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ๒๕๕๓ สวนสันติชัยปรากา

ไม่มีความคิดเห็น: