วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานบุญคูณ เมืองขอนแก่น วันที่ 3 ธันวาคม - 5 ธันวาคม 2553

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว ชมวิถีวัฒนธรรมแห่ง ‘ข้าว’ ของชาวอีสานแบบครบวงจร และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นการทำบุญเพื่อรับขวัญข้าว เมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนที่ 1 คือเดือนมกราคมของทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ชาวบ้านจะขนเอามัดรวงข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วนั้นไปกองรวมกันไว้ที่ลานเก็บ ข้าว ด้วยมีความเชื่อว่าข้าวนั้นเป็นพืชเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา เทพองค์นั้นมีนามว่า ‘แม่โพสพ’ ซึ่งเป็นขวัญข้าวที่เลี้ยงมนุษย์ การทำบุญมีพระสวดมนต์เย็น ฉันเช้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าวเปลือก เมื่อพระฉันเช้าแล้วก็ทำพิธีสู่ขวัญข้าว และผูกข้าวข้อต่อแขนกันในหมู่ชาวบ้านผู้ร่วมพิธี

ไม่มีความคิดเห็น: