วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานลอยกระทงเชียงใหม่ 2553 และกำหนดการจัดงานลอยกระทงเชียงใหม่ 2553 (ยี่เป็งเชียงใหม่ 2553)ยี่เป็งเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่

ยี่ เป็งเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่ นครเชียงใหม่ประสานความร่วมมือกับสสส.เคลียร์รูปแบบงานยี่เป็งลอยกระทง เชียงใหม่ เตรียมพร้อมเปิดแถลงข่าวหลังเปิดประชุมโต๊ะกลมชู"ตั้งธรรมหลวง"เป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยว หลังประเทศชาติซบเซาเนื่องจากการเมืองยุ่งเหยิงหวังงานลอยกระทงชูหน้าตา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจัดงานยี่ เป็งเชียงใหม่หรือประเพณีวันลอยกระทงให้เกิดความยิ่งใหญ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนไทยด้วยกันเอง หันมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงงานลอยกระทง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2553เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการไนท์บาร์ซ่า ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานเอกชนและสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2553 เพื่อให้มีความพร้อม ความน่าสนใจ สามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมกับคาดหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีขึ้น

โดย ในปีนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือกัน ซึ่งในภาพรวมทุกฝ่ายเห็นว่าการจัดงานให้เป็นในรูปแบบของล้านนาดั้งเดิม และ นำเอาหลักทางพระพุทธศาสนา ภพชาติภูมิก่อนๆของพระพุทธเจ้า มาร่วมนำเสนอ และสิ่งที่หลายๆหน่วยงาน และคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ซึ่งก็ได้รับการขานรับจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ว่าในการจัดงานปีนี้จะต้องมีมาตรการคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยรวมถึงการ รณรงค์เรื่องการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับ การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2553 จัดขึ้นในวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยประติมากรรมโคมไฟยี่เป็ง พลุเฉลิมพระเกียรติ การประกวดเทพียี่เป็ง ประเพณีตั้งธรรมหลวง ลานโคมเฉลิมพระเกียรติ การจัดซุ้มประตูป่า  การแข่งขันโคมควัน การประกวดขบวนกระทงใหญ่เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาอีกมากมาย. 


24/9/2553 ที่มา http://www.chiangmainews.co.th/read.php?id=20952

ไม่มีความคิดเห็น: