วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลอยกระทง ปล่อยโคมลอย ที่จังหวัดสุโขทัย 19-21 พย 2553


 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรม พิธีบวงสรวงพระแม่ย่าและพิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหง ขบวนแห่และประกวดนางนพมาศ ขบวนแห่และประกวดกระทงเล็ก-ใหญ่ ประกวดโคมชัก โคมแขวน การปล่อยโคมลอย การเล่นพลุตะไลไฟพะเนียง งานข้าวขวัญวันเล่นไฟ การแสดงแสง เสียง เรื่อง “ราชธานีสุโขทัย” และร่วมประเพณีลอยกระทง

กำหนดจัดงาน : วันที่ 19 - 21  พฤศจิกายน 2553 (3 วัน 3 คืน)
สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ลักษณะการจัดงาน : เป็นการจัดงานปีที่ 34 ในรูปแบบโบราณประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยบรรยากาศภายในงาน
เน้นความขลึมขลัง กิจกรรมภายในงานเป็นกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของคนสุโขทัยที่ได้กล่าวขานไว้ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2
บรรทัดที่ 18-23 โดยปราศจากแอลกอฮอล์
กิจกรรมภายในงาน :
* พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข
* พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์
* การประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก โคมชัก โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้
* การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก การแข่งขันหมากรุกไทย และการสาธิตว่าวไทย
* นิทรรศการพระเครื่องสุโขทัย
* กิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ
* การแสดงประกอบแสง-เสียง
* กิจกรรมขบวนเรือในตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์
* การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ
* ขบวนแห่พิธีวัฒนธรรม 9 อำเภอ
* พิธีเผาเทียน
* กิจกรรมเล่นไฟ จัดแสดงพลุและดอกไม้ไฟ

ไม่มีความคิดเห็น: