วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ถือศีลกินเจ ที่สมุทรสาคร

ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และศาลเจ้า 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 7- 16 ตุลาคม 2553 จังหวัดสมุทรสาครเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็น จำนวนมากจึงมีการสืบทอดประเพณีการถือศีลกินเจมาอย่างยาวนาน และยังได้สร้างศาลเจ้าขึ้นไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอีกหลายแห่ง จึงกำหนดจัดงาน “ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เป็นประจำทุกปี
ในปีนี้จัดกิจกรรมพิเศษ โดยจัดทำพาสสปอร์ตท่องเที่ยวไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาครขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติและพิธีการไหว้ของศาลทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร , โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร , ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย , ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ คลองจาก , ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย , โรงเจเชงเฮียงตั๊ว , ศาลเจ้าพ่อกวนอู , ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม , พระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม และนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมโดยการประทับตราสัญลักษณ์ศาลเจ้าให้ครบ ทั้ง 9 ศาล และนำ     พาสสปอร์ตฯ ไปรับเหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ที่อุทยานพระโพธิ สัตว์กวนอิม ท่าฉลอม
นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานสามารถเลือกซื้ออาหารเจที่อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย จากชมรมร้านอาหารเจกว่า 50 ร้าน ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 มีการผัดหมี่มหามงคล 9 มังกร แจกฟรี จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงานดังกล่าว สำหรับการไหว้เจ้า 9 ศาล สามารถเดินทางมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th

ไม่มีความคิดเห็น: