วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

งานแข่งเรือยาวประเพณีไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย

งานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2553 บริเวณหัวเขื่อนถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 1,200 เมตร มีการแข่งขันเรือ 3 ประเภท ได้แก่ เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป (50 – 55 ฝีพาย) เรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ่น (50 – 55 ฝีพาย) และเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ่น (20 – 25 -ฝีพาย)

ไม่มีความคิดเห็น: