วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และอาณาจักรทวาราวดี เดิมมีฐานะเป็นเมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) และปราจีนบุรีได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่อยกเลิกระบบเทศาภิบาล สระแก้วจึงกลายเป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกตัวออกมาจากปราจีนบุรี และได้รับการประกาศให้เป็นจังหวัดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

จังหวัดสระแก้วแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ และ ๒ กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด กิ่งอำเภอโคกสูง และกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๗,๑๙๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๔๙๖,๙๖๑ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอ สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเดินทาง
รถยนต์ การเดินทางไปจังหวัดสระแก้วสามารถใช้เส้นทางได้ ๓ เส้นทาง ได้แก่
1. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพหลโยธินมาถึงรังสิต แล้วให้ชิดซ้ายโดยใช้สะพานวงแหวนข้ามมาลงที่เส้นทางหมายเลข ๓๐๕ ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จากนั้นเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านอำเภอกบินทร์บุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ ๒๑๔ กิโลเมตร
2. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ แล้วเลี้ยวขวาที่แยกหินกองไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๓ ผ่านจังหวัดนครนายก อำเภอกบินทร์บุรี ระยะทางประมาณ ๒๔๕ กิโลเมตร
3. จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ผ่านเขตมีนบุรี ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นให้ใช้เส้นทางไปอำเภอพนมสารคาม พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๓๕ ให้เลี้ยวขวาไปทางอำเภอกบินทร์บุรี โดยใช้เส้นทางหมายเลข ๓๐๔ พอถึงประมาณกิโลเมตรที่ ๙๕ ให้เลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๓ ไปจนถึงจังหวัดสระแก้ว

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๕๓๗-๘๐๕๕

รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการขบวนรถโดยสารสายกรุงเทพฯ -สระแก้ว-อรัญประเทศ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. ๒๒๓-๗๐๑๐, ๒๒๓-๗๐๒๐

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอใกล้เคียง
อำเภอเมือง-อำเภอเขาฉกรรจ์ ๑๙ กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอวัฒนานคร ๓๘ กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอวังน้ำเย็น ๕๐ กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภออรัญประเทศ ๕๔ กิโลเมตร
อำเภอเมือง-อำเภอคลองหาด ๖๕ กิโลเมตร อำเภอเมือง-อำเภอตาพระยา ๑๐๐ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังจังหวัดใกล้เคียง
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดนครราชสีมา ๑๘๔ กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดปราจีนบุรี ๑๘๘ กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดจันทบุรี ๒๕๘ กิโลเมตร
จังหวัดสระแก้ว-จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๘๖ กิโลเมตร

แหล่งข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: