วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กำหนดการงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2552 จังหวัดหนองคาย

กำหนดการ
งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2552
ระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2552
เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
*********************

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- พิธีเปิด การจัดงานและกิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง
ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 19.00 น.
- การประกวดกระทงยักษ์ ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน
ถึงวัดสิริมหากัจจายน์

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2552 (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- กิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจาก
ท่าน้ำวัดลำดวน ถึง ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 19.00 น.
- พิธีเปิด การแสดงแสง – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค
ณ เวทีบริเวณที่ราชพัสดุข้างวัดลำดวน
- การประกวดกระทงยักษ์ และการลอยเรือไฟบูชาพญานาค
ณ บริเวณริมน้ำโขงจากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง วัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 19.30 น.
- เริ่มการแสดง แสง – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค
ณ บริเวณที่ราชพัสดุข้างวัดลำดวน วันแรก

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 (ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- กิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจาก
ท่าน้ำวัดลำดวนถึงท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 19.00 น.
- การประกวดกระทงยักษ์ และการลอยเรือไฟบูชาพญานาค
ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง วัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 19.30 น.
- การแสดง แสง – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค
ณ บริเวณที่ราชพัสดุข้างวัดลำดวน วันสุดท้าย

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 08.00 – 09.00 น.
- พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง ณ บริเวณท่าน้ำวัดหายโศก
เวลา 10.00 – 11.00 น.
- พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
- การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิมจากคุ้มวัด ,ชุมชนต่าง ๆ ณ บริเวณ
วัดหายโศก เสร็จแล้วถวายเจ้าแม่สองนาง และเคลื่อนขบวนปราสาท
ผึ้งเพื่อถวายพระธาตุกลางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 09.00 – 18.00 น.
- การแข่งขันเรือยาว ประเภท ค. งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี
2552 จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริมาหากัจจายน์
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- กิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจาก
ท่าน้ำวัดลำดวน ถึง ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 18.00 น.
- การลอยกระทงวันเพ็ญ เดือน 11 ณ บริเวณท่าน้ำเขตเทศบาล

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2552 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 08.00 – 09.00 น. - พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง ณ บริเวณท่าน้ำวัดหายโศก
เวลา 10.00 – 11.00 น. - พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 08.00 – 16.00 น.
- การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิมจากคุ้มวัด ,ชุมชนต่าง ๆ ณ บริเวณ
วัดหายโศก เสร็จแล้วถวายเจ้าแม่สองนาง และเคลื่อนขบวนปราสาท
ผึ้งเพื่อถวายพระธาตุกลางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 09.00 – 18.00 น.
- การแข่งขันเรือยาว ประเภท ค. งานประเพณีออกพรรษา
ประจำปี 2552 จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริมาหากัจจายน์
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- กิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจาก
ท่าน้ำวัดลำดวน ถึง ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 18.00 น.
- การลอยกระทงวันเพ็ญ เดือน 11 ณ บริเวณท่าน้ำเขตเทศบาล
เวลา 19.00 น.
- การประกวด / การแสดงบนเวที ณ บริเวณที่ราชพัสดุข้างวัดลำดวน
- การประกวดกระทงยักษ์ ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน
ถึงวัดสิริมหากัจจายน์
- การลอยกระทงสาย เริ่มต้นจากท่าน้ำวัดมีชัย

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2552 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 06.00 น.
- การตักบาตรเทโวโรหนะ แบ่งเป็น 4 สาย คือ
สายที่ 1 จากวัดสิริมหากัจจายน์ ถึง วัดอุดมมหาวัน
สายที่ 2 จากวัดโพธิ์ศรี ถึง วัดยอดแก้ว
สายที่ 3 จากวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ถึง วัดศรีคุณเมือง
สายที่ 4 จากวัดศรีเมือง ถึง วัดชัยพร
เวลา 09.00 – 18.00 น.
- การแข่งขันเรือยาวประเภท ข. งานประเพณีออกพรรษา
ประจำปี 2552 จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึง ท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- กิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจาก
ท่าน้ำวัดลำดวน ถึง ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 19.00 น.
- การประกวด / การแสดงบนเวที ณ บริเวณที่ราชพัสดุข้างวัดลำดวน
- การแสดงโชว์กระทงยักษ์ ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน
ถึงวัดสิริมาหากัจจายน์

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2552 (แรม 2 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 0900 – 18.00 น.
- การประกวดกองเชียร์เรือยาวประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2552
จากท่าน้ำวัดป่าพร้าว ถึง ท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- การแข่งขันเรือยาวประเภท ก. งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี
2552 รอบคัดเลือกจากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึง ท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์
เวลา 11.00 – 13.30 น.
- เคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ตามเส้นทางที่กำหนด
เวลา 14.00 – 16.30 น
- การแข่งขันเรือยาว ประเภท ก. รอบคัดเลือก ตามตารางการแข่งขัน
จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึง ท่าน้ำวัดสิริมาหากัจจายน์
เวลา 17.00 – 18.00 น.
- การแข่งขันเรือยาว ประเภท ก. รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานฯ
- พิธีมอบรางวัล การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และ
รางวัลกิจกรรมต่าง ๆ (ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์) เสร็จพิธี
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- กิจกรรมถนนอาหาร การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง
จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง ท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 19.00 น.
- การแสดงโชว์กระทงยักษ์ ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน
ถึง วัดสิริมาหากัจจายน์

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552 (แรม 3 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 18.00 – 23.00 น.
- กิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจาก
ท่าน้ำ วัดลำดวน ถึงท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง
เวลา 19.00 น.
- การประกวด / กาแสดงบนเวที ณ บริเวณที่ราชพัสดุ
- การแสดงโชว์กระทงยักษ์ ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน
ถึงวัดสิริมหากัจจายน์ วันสุดท้าย
- เสร็จสิ้น การจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2552

สอบถามรายละเอียด
สำนักงานจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0 4242 0323
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย โทรศัพท์ 0 4242 1185
เทศบาลเมืองหนองคาย โทรศัพท์ 0 4242 1017
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406-7

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเทศการชมบั้งไฟพญานาค


ไม่มีความคิดเห็น: